Среда, 24.07.2019, 04:36Приветствую Вас Гость | RSS
ГО "Інститут збалансованого природокористування"
Главная | Регистрация | Вход
» Меню сайта

» Музыка для души

» Теги по сайту
почвенный покров агрохимическая лаборатория анализы земельный участок агропочвоведение минеральные удобрения анализ почвы лаборатория удобрений Научный софт обследование лаборторный анализ почвенно-агрохимическое обследовани почвенный анализ агро Зарабаток на сайте Отбор почвы Технологии наука лаборария сельское хозяйство научная конференция научное знание бонитировка земель орошаемые почвы почва почвенное обследование деградация почвы научное исследование Биология книги научное обоснование адвего заработок в науке заработок денег написание статей сайт для копирайтинга агронаука почвенное аналитическая лаборатория регламенты почвенная съёмка почвенно-картографические материалы почвоведение земледелие лесное хозяйство экология почв Ключи Антивирус Касперского скачать интеллектуальная собственность сертификация стандартизация обследование земель агрохимическое обследование Концепция расчёт доз удобрений агрохимия охрана среды почвенная наука заработок Предпринимательство информационный каталог культура театры России театры стран мира театры Украины Насолоджуйся грою Skylanders Battle Насолоджуйся грою Skylanders Battle классификация почв определение почвенных свойств почвенные показатели почвенный атлас почвы институт экология ИСП общественная организация природокористування природопользование сбалансированного статут консультации грунт грунтові проби отбор почв рослинні проби отбор дисертація курс курсы обучение Удобрения лаборатория Определение почв Географ География турнир екології сільськогосподарської словник Тлумачний

» Календарь
«  Январь 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Главная » 2015 » Январь » 21 » С Т А Т У Т ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ІНСТИТУТ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»
07:30
С Т А Т У Т ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ІНСТИТУТ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»

1.1. «ІЗП» (надалі за текстом – Організація) є неприбутковою, добровільною, самоврядною громадською організацією, що об’єднує зацікавлених осіб на основі спільних інтересів. Організація створена для реалізації основних її завдань на засадах добровільності та рівноправності, з метою задоволення та захисту спільних інтересів її членів. Організація діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами України та цим Статутом.

1.2. Організація має найменування:

повна назва українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ІНСТИТУТ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ”;

скорочена назва українською мовою – ГО “ІЗП”;

повна назва англійською мовою -  NGO “Institute of harmonious nature management”;

скорочена назва англійською мовою – NGO “IHNM”.

1.3. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, може мати рахунки в установах банку, круглу печатку та штамп зі своєю назвою, власну символіку та інші реквізити, що зареєстровані у встановленому порядку.

1.4. Організація відповідає за своїми зобов’язаннями в межах належного їй майна. Держава та її органи не несуть відповідальність за її зобов’язаннями.

1.5. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, як і члени Організації не відповідають по зобов’язанням Організації.

1.6. Діяльність Організації поширюється на всю територію України.

1.7. Організація має право створювати свої осередки в установленому законом порядку.

1.8. Основними принципами діяльності Організації є добровільність членства, рівноправність її членів, самоврядування, законність та гласність.

1.9. Для реалізації своїх статутних завдань Організація співпрацює з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування та неурядовими організаціями, включаючи міжнародні та іноземні.

 

ІІ. МЕТА, ЦІЛІ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

2.1. Головною метою діяльності Організації є сприяння реалізації пріоритетних напрямів екологічної політики України в загальнодержавному та регіональному аспектах шляхом залучення громадськості до вирішення проблем збалансованого природокористування, охорони навколишнього природного середовища та ефективного екологічного менеджменту, а також представництво та захист законних прав та інтересів громадян у взаємовідносинах із органами державної влади та місцевого самоврядування.

2.2. Основні напрями Організації:

•   інформування громадськості про пріоритети та проблеми екологічної політики України і засади збалансованого природокористування;

•   організація та підтримка громадських ініціатив зі збору, аналізу та поширення інформації про екологічні проблеми в Україні та шляхи їх вирішення;

•   залучення громади до безпосередньої участі в формуванні й реалізації регіональної екологічної політики та екологічної політики в Україні;

•   підготовка та висунення пропозицій до законодавчих ініціатив з захисту навколишнього середовища, проведення їх обговорення;

•   інформування громадськості про норми та положення міжнародного екологічного законодавства і діючі міждержавні угоди, які підписані Україною з галузі охорони навколишнього природного середовища;

•   інформування громадськості та висунення громадських ініціатив щодо оцінки ефективності механізмів Кіотського протоколу;

•   сприяння розбудові екологічної мережі та розвитку природно-заповідного фонду Північно-Східної України;

•   інформування про наслідки для оточуючого природного середовища та життєдіяльності людей проектів з впровадження енергозберігаючих технологій, використання джерел малої потужності, альтернативної енергетики, які реалізуються в Україні;

•   залучення кращих світових практик поводження з оточуючим природним середовищем та його охорони в урбанізованих регіональних утвореннях, малих містах та мегаполісах;

•   вивчення та обговорення з громадськістю кращого світового досвіду щодо поводження з побутовими відходами;

•   оцінка шкоди, завданої військовими діями на Донбасі природному середовищу, участь із громадськими та волонтерськими ініціативами у відновленні екологічного балансу природокористування;

•   організація та (або) прийняття участі у заходах з визначення та оптимізації  стану атмосферного повітря,  поверхневих та підземних вод, ґрунтового та рослинного покриву Північно-східної частини України;

•   організація та (або) прийняття участі у заходах з оздоровлення та покращення екологічного стану басейну р. Сіверський Донець;

•   організація та (або) прийняття участі у заходах щодо оцінки впливу гірничодобувної промисловості та енергетики на стан компонентів навколишнього середовища промислових регіонів;

•   проведення заходів спрямованих на поліпшення ситуації поводження з промисловими та побутовими відходами на територіях та об’єктах Північно-східної України;

•   організація та (або) прийняття участі у заходах спрямованих на ресурсозбереження, збалансоване природокористування та органічне землеробство в агропромисловому комплексі Північно-східної України відповідно до кращого світового досвіду;

•   інформування громадськості про переваги отримання екологічної освіти та її поглиблення, формування, передусім у молоді, прагнення до екологічної самоосвіти за провідними європейськими та світовими стандартами;

•   сприяння формуванню екологічної свідомості населення, особливо молоді, підвищенню рівня екологічної освіти та культури громадян про базові екологічні права;

•   сприяння налагодженню взаємодії між державними та недержавними екологічними організаціями.

2.3. З метою виконання статутних завдань Організація у встановленому законом порядку:

•   представляє і захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах в межах компетенції відповідно до чинного законодавства України та міжнародно-правових актів, ратифікованих у встановленому порядку Україною;

•   приймає участь у обговоренні природоохоронних законодавчих ініціатив в органах державної влади України, органах місцевого самоврядування, інших організаціях, виступає із власними пропозиціями;

•   організовує та бере участь у природоохоронній діяльності на території Північно-Східної частини України, здійснює екологічні спостереження за природним середовищем, заходи із відновлення природного середовища, проводить інші заходи, що не заборонені чинним законодавством, в тому числі інформаційно-просвітницькі (семінари, конференції, круглі столи, презентації тощо) та інші громадські акції;

•   проводить роботу з інформування громадськості про поточну діяльність організації та заходи із залучення громадськості до практичних проектів, заходів, акцій, тощо, які проводяться Організацією, за допомогою власного веб-сайту, блогу, на тематичних форумах, тощо;

•   приймає участь у виконанні державних та (або) міжнародних цільових (іноземних) грантів для громадських організацій в межах статутних цілей самостійно чи разом із іншими суб’єктами;

•   встановлює та підтримує комунікації із спорідненими вітчизняними і міжнародними громадськими та урядовими організаціями екологічного спрямування, може приймати участь у об’єднаннях громадських організацій, при цьому зберігаючи свою самостійність;

•   отримує і обмінюється у встановленому порядку інформацією про кращі світові практики поводження з оточуючим середовищем та охорону природи, організовує культурні обміни, гуманітарні та волонтерські заходи;

•   проводить інформування громадськості про можливості отримання неформальної (в т.ч. екологічної) освіти в форматі «навчання впродовж життя» та сприяння отримання молоддю інформації про освітні екологічні ресурси;

•   організовує громадську екологічну експертизу та здійснює громадський контроль за виконанням природоохоронного законодавства;

•   робить заяви, вносить пропозиції до органів місцевого самоврядування та управління;

•   одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

•   використовує засоби масової інформації для поширення інформації про поточні завдання організації, звіт про її діяльність та іншу інформацію щодо екологічного природокористування;

•   з метою виконання статутних завдань та цілей здійснює необхідну господарську діяльність.

2.4. Діяльність Організації здійснюється за такими напрямками:

•   інформаційно-просвітницька діяльність в галузі збалансованого природокористування, охорони навколишнього середовища, екологічної освіти та виховання;

•   природоохоронна діяльність, в межах окремих природоохоронних проектів, заходів і акцій з охорони та покращення навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування, здійснення громадської екологічної експертизи;

•   правозахисна діяльність із забезпечення реалізації прав громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля, вільний доступ до екологічної інформації та інших невід’ємних прав, що передбачені Конституцією України, міжнародно-правовими актами та законодавством України;

•   міжнародна діяльність шляхом участі у реалізації державних та міжнародних громадських неурядових (урядових) проектів міжнародних фондів з питань охорони та збалансованого використання компонентів  навколишнього середовища, оптимізації використання ресурсів атмосфери, гідросфери, літосфери, земельних та ґрунтових ресурсів, біологічних, в т.ч. лісових ресурсів.

 

Просмотров: 468 | Добавил: KL | Теги: сбалансированного, природокористування, институт, общественная организация, ИСП, экология, природопользование, статут | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
» Наш опрос
Как Вы оцените состояние экологии на Украине?
Всего ответов: 142

» Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Архив записей


Copyright MyCorp © 2019